J&N PUBLICITY \ PR agentura J&N PUBLICITY: Služby

PR Consulting

Poskytování strategického poradenství v oblasti komunikace a PR (public relations). Navrhování PR strategií k zajištění plánované a řízené komunikace s veřejností a cílovými skupinami. Zákazníci nenakupují u firmy, kterou neznají. Je obchodní strategie firmy úspěšná bez pozitivního PR?

Public Relations

Realizace PR a komunikačních aktivit jako jsou tiskové briefingy a konference, komunikace na sociálních sítích a internetu, event marketing, sponzoring a CSR. Víme jak zařídit, aby vás média měla ráda a psala o vás tak, jak si přejete.

Media Relations

Vytváření a udržování vztahů s médii s cílem zajistit vhodný redakční prostor v médiích. Vyhledávání vhodných příležitost, analýzy informací, návrhy témat pro publicitu v médiích. Téma je vždy, jen ho najít a správně zasadit do kontextu.

Digital Communication

Zajišťujeme správu profilů na sociálních sítích od vytváření strategií po individuální komunikaci s uživateli. Vybereme nejúčelnější formu monitoringu a podchytíme potencionální krizová témata, vždy s ohledem na možnosti dalšího rozvoje komunikace.

Crisis Communication

Všechny krize v době elektronických médií probíhají v reálném čase a nezáleží na kterém místě zeměkoule se odehrávají. Rozdíl je jen jeden - rychlost vaší reakce! Je žádoucí se na krizi včas a dobře připravit.

Media monitoring

Monitoring všech dostupných výstupů v českých i zahraničních médiích (TV, rádia, tisk, internet, sociální sítě). Zjistěte, jak vás vidí média a jak je vaše PR úspěšné. Na základě analýzy media monitoringu zpracujeme váš mediální obraz, doporučení a návrhy na zlepšení.