J&N PUBLICITY \ Novinky \ Vychází průvodce programem Erasmus+. V roce 2014 je k dispozici 1,8 miliardy eur
16.12.2013

Vychází průvodce programem Erasmus+. V roce 2014 je k dispozici 1,8 miliardy eur

Organizace, které se v roce 2014 budou ucházet o finanční prostředky z nového programu Evropské unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport Erasmus+, se mohou od dnešního dne pustit do přípravy svých žádostí. Podrobné informace k podávání žádostí naleznou v novém průvodci programem Erasmus+, který právě vychází. Program mohou využívat organizace v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže nebo sportu. Žádosti o financování lze podávat od konce ledna. Jednotlivci se přímo o granty ucházet nemohou. Je třeba, aby se obrátili na svou univerzitu či jinou příslušnou organizaci, která danou žádost podá.

„Zahajovací fáze programu Erasmus+ je u konce a začíná plný provoz. Vyzývám organizace, aby si průvodce programem pečlivě prostudovaly, aby byly plně připraveny, až začnou on-line žádosti přicházet,“ uvedla evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou. „Rozpočet programu Erasmus+ byl navýšen o 40 %. V příštích sedmi letech tak budou moci získat grant více než čtyři miliony studentů, stážistů, učitelů či dobrovolníků."

Uvedených 1,8 miliardy eur bude v roce 2014 rozděleno do těchto oblastí:

·   Podpora mobility studentů, stážistů, učitelů a ostatních pedagogických pracovníků, mladých lidi na výměnách mládeže, vedoucích mládeže a dobrovolníků. Lhůta pro podání žádosti u projektů mobility vzdělávání je 17. března 2014.

·   Vytvoření nebo rozvoj partnerství mezi vzdělávacími institucemi či mládežnickými organizacemi a zaměstnavateli. Lhůta pro podání žádostí je duben 2014.

·   Podpora dialogu a získávání poznatků nutných k reformě systémů vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží.

Konsorcia, koordinující organizace a skupiny mohou jménem určitého počtu organizací podat pouze jednu žádost.

Stejně jako univerzity či instituty odborné přípravy budou poprvé financována i nová inovativní partnerství. Jedná se o tzv. znalostní aliance a aliance odvětvových dovedností, jež budou zajišťovat součinnost mezi oblastí vzdělávání a pracovním trhem. Vysokoškolské instituce, poskytovatelé odborné přípravy a podniky by měly přispívat k propagaci inovací a podnikání a rozvíjet nové studijní programy, které budou řešit nedostatek kvalifikací požadovaných na trhu práce.

Pokud jde o sport, důraz je kladen na nadnárodní projekty, jež mají podporovat sport na základní úrovni, potírat jevy, jako je manipulace s výsledky zápasů, doping, násilí a rasismus, a prosazovat řádnou správu, rovné příležitosti pro muže a ženy, sociální začleňování a možnosti fyzické aktivity pro všechny.

Souvislosti

Průvodce programem Erasmus + podrobně přibližuje cíle, priority a možnosti financování jednotlivých akcí. Dále obsahuje technické údaje k žádostem o grant a výběrovým řízením a v neposlední řadě i finanční a správní ustanovení, které se týkají samotného udělování grantu.

Erasmus + zahrnuje všechny současné unijní systémy financování v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže: program celoživotního učení (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Mládež v akci a pět programů mezinárodní spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pro spolupráci s průmyslovými zeměmi). Nově také zavádí podporu sportu. Integrovaný program žadatelům zpřehlední jednotlivé možnosti financování. Díky dalším zjednodušením také daný grant snáze získají.

Rozjezd programu Erasmus+ probíhá v době, kdy je v EU téměř 6 milionů nezaměstnaných mladých lidí – v některých zemích dosahuje míra nezaměstnanosti více než 50 %. Počet volných pracovních míst přitom přesahuje 2 miliony a třetina zaměstnavatelů hlásí, že při náborech je obtížné nalézt pracovníky s požadovanou kvalifikací. V Evropě tedy v tomto ohledu panuje výrazný nepoměr. Erasmus + nabídne lidem příležitosti ke studiu, odborné přípravě, práci či dobrovolnictví v zahraničí, a tím napomůže tento nedostatek pracovníků, kteří by měli dovednosti vyžadované na trhu práce, řešit.

Kvalita a význam evropských systémů a organizací v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže se zvýší: podporu dostane zdokonalování výukových metod, nové studijní obory a profesní rozvoj pedagogických pracovníků či pracovníků s mládeží. Měla by být posílena spolupráce mezi oblastí vzdělávání a pracovním trhem.

Rozpočet pro období 2014–2020 ve výši 14,7 miliardy EUR zohledňuje budoucí odhady inflace a je oproti současným hodnotám o 40 % vyšší. Další prostředky mají být vyčleněny na mobilitu v rámci vysokoškolského vzdělávání a budování kapacit, jež bude zahrnovat i země mimo EU. Tato jednání budou završena v roce 2014.

Další kroky

Zainteresované organizace by si měly průvodce programem prostudovat a blíže se obeznámit s dalšími možnostmi financování. Své žádosti (ve většině případů online) budou organizace podávat u národní agentury ve své zemi nebo u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Další informace:

Průvodce programem a výzvy k předkládání návrhů

Evropská komise: internetové stránky Erasmus+

Erasmus+ na Facebooku

#ErasmusPlus na Twitteru

Internetové stránky komisařky Vassiliou

Androulla Vassiliou na Twitteru @VassiliouEU