J&N PUBLICITY \ Novinky
14.2.2014

Celosvětová studie prokázala významné snížení celkové úmrtnosti pacientů se srdečními poruchami při použití dálkového monitorování

IN-TIME studie je první randomizovaná studie na světě, která prokázala významné snížení celkové úmrtnosti pacientů se srdečním selháním s implantovaným systémem dálkového monitorování Home Monitoring. Podle zjištění byla úmrtnost po jednom roce následné péče u pacientů se systémem domácího monitorování 3,4% a u pacientů se standardní péčí 8,7%.

Celý článek

16.12.2013

Vychází průvodce programem Erasmus+. V roce 2014 je k dispozici 1,8 miliardy eur

Organizace, které se v roce 2014 budou ucházet o finanční prostředky z nového programu Evropské unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport Erasmus+, se mohou od dnešního dne pustit do přípravy svých žádostí. Podrobné informace k podávání žádostí naleznou v novém průvodci programem Erasmus+, který právě vychází. Program mohou využívat organizace v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže nebo sportu. Žádosti o financování lze podávat od konce ledna. Jednotlivci se přímo o granty ucházet nemohou. Je třeba, aby se obrátili na svou univerzitu či jinou příslušnou organizaci, která danou žádost podá.

Celý článek

22.11.2013

Erasmus+ má zelenou: přes 4 miliony občanů získají stipendium EU na rozvoj dovedností a zvýšení zaměstnatelnosti

Evropský parlament dnes schválil Erasmus+, nový program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, který má být zahájen v lednu. Tento sedmiletý program, jenž má zlepšit dovednosti a zaměstnatelnost a přispět k modernizaci vzdělávání, odborné přípravy a systémů práce s mládeží, bude disponovat rozpočtem 14,7 miliardy EUR , což je o 40 % více než u stávajících programů. Přes 4 miliony osob získají finanční podporu na studium, stáž, práci či dobrovolnickou činnost v zahraničí, včetně 2 milionů vysokoškolských studentů, 650 000 žáků odborných škol a učňů a přes 500 000 lidí, kteří vycestují do zahraničí na výměnu mladých či jako dobrovolníci. Studenti, kteří chtějí absolvovat v zahraničí celé magisterské studium, pro něž mohou jen zřídka získat ve své zemi stipendium či půjčku, mohou využít nového systému záruk na půjčky Evropského investičního fondu. Erasmus+ také nabídne finanční prostředky pedagogům a pracovníkům s mládeží, jakož i pro partnerství mezi školami (včetně univerzit a vysokých škol) podniky a neziskovými organizacemi.

Celý článek

strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64