J&N PUBLICITY \ Novinky
18.2.2014

Norské fondy znovu podpoří české pracovníky ve vzdělávání

Studenti, učitelé i nepedagogičtí pracovníci vzdělávacích institucí mají od letošního roku znovu možnost dalšího (sebe)vzdělávání v Norsku, Lichtenštejnsku nebo na Islandu. Právě tyto země jsou zapojeny do programu Norských fondů a fondů EHP, který si klade za cíl snížení socioekonomických rozdílů v Evropě a posílení vztahů mezi zapojenými státy. Od 17. února po dobu dvou měsíců, tj. do 17. dubna mohou zájemci o granty podávat své přihlášky. Alokovaná částka pro tuto výzvy činí 630 779 EUR (15 769 475 Kč).

Celý článek

14.2.2014

Celosvětová studie prokázala významné snížení celkové úmrtnosti pacientů se srdečními poruchami při použití dálkového monitorování

IN-TIME studie je první randomizovaná studie na světě, která prokázala významné snížení celkové úmrtnosti pacientů se srdečním selháním s implantovaným systémem dálkového monitorování Home Monitoring. Podle zjištění byla úmrtnost po jednom roce následné péče u pacientů se systémem domácího monitorování 3,4% a u pacientů se standardní péčí 8,7%.

Celý článek

16.12.2013

Vychází průvodce programem Erasmus+. V roce 2014 je k dispozici 1,8 miliardy eur

Organizace, které se v roce 2014 budou ucházet o finanční prostředky z nového programu Evropské unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport Erasmus+, se mohou od dnešního dne pustit do přípravy svých žádostí. Podrobné informace k podávání žádostí naleznou v novém průvodci programem Erasmus+, který právě vychází. Program mohou využívat organizace v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže nebo sportu. Žádosti o financování lze podávat od konce ledna. Jednotlivci se přímo o granty ucházet nemohou. Je třeba, aby se obrátili na svou univerzitu či jinou příslušnou organizaci, která danou žádost podá.

Celý článek

strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59