J&N PUBLICITY \ Novinky
21.1.2016

Pacienti se srdečními implantáty mohou podstoupit celotělové vyšetření magnetickou rezonancí

Čeští pacienti s poruchami srdce, kteří mají srdeční implantát, mohou od konce loňského roku podstoupit vyšetření magnetickou rezonancí celého těla, nejlepší zobrazovací metodu pro diagnostiku měkkých tkání. Magnetická rezonance se vyznačuje vysokou kvalitou obrazu a pacient při ní není vystaven ionizačnímu záření. Populace pacientů, kteří potřebují implantabilní defibrilátor či kardiostimulátor roste. Ročně je v České republice implantováno přibližně 12 000 kardiostimulátorů a 3500 defibrilátorů. Meziročně narůstá počet implantabilních defibrilátorů zhruba o 10 %.Pacienti s implantovaným kardiostimulátorem nebo defibrilátorem mohli doposud absolvovat vyšetření magnetickou rezonancí pouze některých částí těla.

Celý článek

7.12.2015

DOBRÝ ANDĚL: 50 000 dárců pomohlo téměř 3 000 rodinám v nouzi

V těchto dnech překonal počet dárců, kteří přispívají prostřednictvím nadace DOBRÝ ANDĚL hranici 50 000. Od založení nadace v roce 2011, Dobří andělé pomohli téměř 3 000 rodinám. Aktuálně míří finanční pomoc k více než 2 100 z nich. Rodiny s onkologicky nemocným dítětem tvoří 34 %, 24 % jsou rodiče s nádorovým onemocněním, dětí s jiným vážným onemocněním je 42%. Každý měsíc přijme nadace desítky nových žádostí o pomoc, například v listopadu jich bylo 91.

Celý článek

27.11.2015

Národní registr má zefektivnit organizaci péče o těhotné i novorozence

V České republice ročně porodí celkem asi 100 000 žen, meziroční trend je sestupný a výhledově nelze očekávat zlepšení. Dle doporučení odborné společnosti ČGPS ČLS JEP by měla být u všech těhotných žen provedena celá řada screeningových vyšetření. V současné době neexistuje v České republice funkční, validní a nezávislý zdroj informací o tom, kolik těhotných žen podstoupí doporučené jednotlivé screeningové programy. Neexistují data, kolik z nich má screening pozitivní, jaké jsou výsledky vysoce specializované péče o vyhledané těhotné s určitým typem rizika nebo patologie. Současně nelze ani vysledovat nákladovou efektivitu. Komplexní řešení má přinést Národní registr ukazatelů péče, který v plně elektronizované podobě propojí data poskytovatelů (zdravotnických zařízení), plátců (zdravotních pojišťoven) a Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). V letošním roce byly připraveny dvě zásadní legislativní novely (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování), které by měly vznik registru umožnit.

Celý článek

strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65