J&N PUBLICITY \ Novinky
20.10.2015

Bariatrická chirurgie vede v léčbě obezity

Podle průzkumů je v ČR obézních 23 % mužů a 22 % dospělých žen (STEM/MARK 2008 a VZP) a každým rokem jich přibývá. Nadváha a obezita jsou spojeny se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních chorob, včetně vysokého krevního tlaku a cholesterolu, ztukovatění jater, chorob žlučníku, degenerativních onemocnění pohybového aparátu, psychických poruch a poruch sexuality a také mnoha typů nádorů (například gynekologických, trávicího traktu, ledvin). Naprosto zásadní úlohu má obezita ve vývoji cukrovky 2. typu, kdy nadváha či obezita se vyskytují u více než 80 % diabetiků a zároveň nadváha hraje hlavní roli při vzniku a rozvoji diabetu. S rostoucím BMI stoupá i předčasná úmrtnost. Obézní s BMI > 40 mají ve věku 50 let relativní riziko smrti 3,8krát vyšší než neobézní. Těžce obézní mladí muži mají dvanáctinásobně vyšší úmrtnost než jejich vrstevníci s normální hmotností.

Celý článek

15.10.2015

Chybějící pracovní síla zvyšuje tlak na globálních trzích práce, Česká republika zatím problém s nabídkou kandidátů nemá

Oživení české ekonomiky má pozitivní dopad i na pracovní trh. Od roku 2014 opět stoupá počet poptávaných pozic a tento trend pokračuje i v roce 2015. Meziročně vzrostl počet otevřených pozic téměř na dvojnásobek. Česká republika má ve srovnání s okolními zeměmi poměrně vysokou flexibilitu pracovního trhu díky nízkému množství restrikcí a dobrému propojení vládních nařízení s pracovním trhem. Na českém pracovním trhu je oproti Velké Británii a dalším evropským zemím relativní dostatek uchazečů se schopnostmi, které firmy požadují a pozice tak nezůstávají neobsazené. Jedná se například o finanční role, obchodní pozice, specialisty na marketingovou komunikaci. Existuje však i několik segmentů, kde mají společnosti z různých důvodů problém uchazeče najít. Nedostatek uchazečů vidíme již tradičně v segmentu IT, průmyslu a výrobě.

Celý článek

23.9.2015

Nová pacientská jednotka podobná chytrému telefonu zvyšuje bezpečnost pacientů s kardiologickými implantáty

Zařízení o velikosti chytrého telefonu (CardioMessenger Smart) zajišťuje spojení mezi pacientem s implantovaným kardiostimulátorem či defibrilátorem (ICD) a lékařem, a umožňuje tak bezpečnější a účinnější léčbu kdekoli na světě. CardioMessenger Smart umožňuje prostřednictvím systému Home Monitoring® plně automatický přenos životně důležitých informací z pacientova srdečního implantátu k lékaři. Patří k nim údaje o zdravotním stavu pacienta a technické informace o jeho zařízení. Jak prokázaly klinické studie TRUST, COMPAS a IN-TIME, systém pro domácí monitoring výrazně snižuje riziko hospitalizace, mrtvice i úmrtí. V současné době je v České republice sledováno 3100 pacientů pomocí systému Home Monitoring. Od loňského roku začaly pojišťovny proplácet úhrady pro dálkovou monitoraci kardiaků. Dálkový monitoring se používá zejména u pacientů, kteří mají implantovaný kardiostimulátor či defibrilátor (ICD), a u nichž existuje riziko náhlé srdeční smrti.

Celý článek

strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63