J&N PUBLICITY \ Novinky \ Pracovní trh před 20 lety a nyní: zcela jiné světy!
25.9.2018

Pracovní trh před 20 lety a nyní: zcela jiné světy!

Personálně poradenská společnost Hays letos slaví dvacet let působnosti na českém pracovním trhu. Jak se za tu dobu trh proměnil a vyvíjel?

Základní charakteristiky: nástup technologií a internetu

Nejzásadněji ovlivnila vývoj pracovního trhu ekonomická situace, příchod technologií a dostupnost internetu. Během dvaceti let proběhla ekonomická krize, kterou střídá výrazný ekonomický růst. Aktuální míra nezaměstnanosti je na historicky nejnižší úrovni, nejen za dvacet let, ale od pádu železné opony. Nezaměstnanost je v České republice nejnižší v celé Evropě. Firmám se daří, rostou, přicházejí nové a intenzivně nabírají nové zaměstnance, vznikla nová odvětví. Nedostatek lidí firmy řeší konstantně už třetím rokem.

Nová odvětví: e-commerce a sektor sdílených služeb

Oblast e-commerce, kdy e-shopy jsou nyní nepostradatelnou součástí života. Dále sektor sdílených služeb, jehož příchod byl zaznamenán v roce 2003, kdy první nadnárodní organizace začaly v Praze, a postupně pak v dalších regionech zakládat centra, ze kterých servisují v různých oborech své pobočky po celém světě. „Tento sektor je momentálně jedním z nejrychleji rostoucích a očekává se, že do roku 2020 bude zaměstnávat v ČR více než 100 tisíc lidí. Po Polsku je Česká republika pro tato centra druhým největším trhem v regionu střední a východní Evropy. Je to sektor typický poptávkou po znalostech cizích jazyků. což je další věc, která doznává v tomto dvacetiletém období velkých změn,“ uvádí Ladislav Kučera, ředitel společnosti HAYS pro Českou republiku.

Jazyky : oblast velkých příležitostí

Možnosti, jak si zlepšit nebo získat jazykové dovednosti jsou nyní prakticky neomezené. Nyní v době nízké nezaměstnanosti však nejsou zaměstnanci pod takovým tlakem, aby těchto možností naplno využívali a jazykové znalosti si zlepšovali. V dobách, kdy nezaměstnanost byla vyšší, měli lidé větší motivaci se jazyk naučit – chtěli získat lepší a lépe placené místo. Ačkoliv nyní vyšší procento lidí využívá při práci cizí jazyk, jeho úroveň často není dostačující. Firmy s tímto bojují a v hojnější míře nabízí jazykové kurzy jako benefit, což dříve obvyklé nebylo.

Technologický boom zcela změnil nábor zaměstnanců: od papíru k online

Před dvaceti lety se firma neobešla bez personální inzerce v denním tisku. Dnes personální přílohy v novinách nejsou tak obsáhlé, inzerce zde slouží především jako reklama a pro posílení image firmy. V druhé polovině devadesátých let se v domácnostech rozšířily počítače a mobilní telefony. Vznikly první pracovní portály a s tím došlo k postupnému přechodu z „papírového“ náboru do světa online. „Ještě v roce 2000 chodilo do Hays více než 50% životopisů v papírové podobě, poštou nebo faxem. Letos takto nedorazil ani jediný J. Fax, jako významný komunikační nástroj své doby, je dnes už retro. Významnou změnu zaznamenaly i počty odpovědí na inzerci, kdy solidním průměrem bylo třicet reakcí denně na jednu nově inzerovanou pracovní nabídku. Dnes denní průměr všech oborů na pozice napříč senioritou dosahuje zhruba tří reakcí. Důvodem je množství nabídek na trhu a také další možnosti, jak se s potenciálními zaměstnavateli dostat do kontaktu. Sociální sítě, tak spustily pomyslnou druhou vlnu technologické revoluce v recruitmentu,“ uvádí Kristýna Králová, manažerka marketingu společnosti Hays.

Firmy si sociálních sítí začaly více všímat od roku 2009, nicméně nyní jsou při náboru nepostradatelným pomocníkem. Nejen LinkedIn, největší profesní sociální síť na světě, i Facebook a Instagram je hojně využíván k brandovým kampaním, kde firmy budují a posilují své jméno na trhu. Sociální sítě využívá aktivně 80% uživatelů internetu, firmy tak dokáží oslovit velké množství lidí. Kromě sociálních sítí nyní existuje řada dalších nástrojů, kterými mohou firmy lépe a rychleji komunikovat a hojně je při náboru využívají – je to například chat, online reklamy a kampaně, existují i virtuální pracovní veletrhy, které jsou však zatím oblíbené více v zahraničí, u nás si své místo teprve hledají.

Budování image firmy: zaměřeno na potenciální i stávající zaměstnance

Nutnost posilování image firmy souvisí s ekonomickou situací a se změnou chování uchazečů o práci. Dříve bylo pro většinu lidí důležité získat práci a bylo skvělé, pokud jsme dostali mobil k osobnímu užití a stravenky. Uchazeči měli na trhu velkou konkurenci. „Dnešní uchazeči jsou sebevědomější a řeší i další aspekty zaměstnání, jako je prestiž firmy a její vystupování na venek. Tím se rozumí i to, jak se společnost o své zaměstnance stará, co jim nabízí a jak externě komunikuje. Mají k tomu samozřejmě lepší možnosti – počet uživatelů internetu během 20 let vzrostl ze 4 na 77%,“ říká Ladislav Kučera, ředitel společnosti HAYS pro Českou republiku.

Technologické změny a pohovory: odehrávají se i online

Pohovorů vedených online výrazně přibylo. Řeší se tak situace, kdy například jeden z účastníků pohovoru často cestuje, nebo je trvale v jiné zemi. Přibývá také společností, které dělají nábory prostřednictvím výše zmíněných center sdílených služeb, kdy jedna země nabírá zaměstnance například pro celou Evropu. Skype je často využívaným a nezbytným nástrojem k prvním kolům pohovorů. Osobní kontakt však i nadále zůstane nenahraditelným, sebelepší algoritmus nedokáže objektivně říci, zda dotyčná osoba dobře zapadne do týmu. Alespoň prozatím. Pokud má však firma i uchazeč možnost poznat se osobně, je to vždy lepší pro obě strany.

Jak se změnila poptávka firem: od obchodníků k „ajťákům“

V začátcích Hays se na českém trhu nejvíce poptávaly pozice obchodníků, role ve finanční sféře, ve farmacii a podpůrné role – administrativa a právo. Tyto obory byly první, které snížily svou poptávku během ekonomické krize. Momentálně je poptávka vysoká ve všech oborech, k nejvýraznějšímu nárůstu však došlo v oblasti informačních technologií a v oblasti výroby. V souvislosti s dalším technologickým rozmachem a nástupem automatizace očekáváme, že tito odborníci budou v popředí hledáčku zaměstnavatelů i v následujících letech. Některé pozice s jejím příchodem zaniknou, jak už k tomu dochází nyní (řada procesů ve výrobě je automatizována, stále častěji se setkáváme se samoobslužnými pokladnami v obchodech…), ale budou vznikat role nové, o jejichž existenci zatím nevíme.

Rychlost náboru: rychlejší vyhrává

Poslali jste někdy životopis, čekali týden na odpověď, další týden na termín pohovoru, na další kolo další dva týdny a pak pár týdnů na finální rozhodnutí, popřípadě další kolo? Tato situace není strašákem z let dávno minulých a setkáváme se takovým postupem i nyní, kdy rychlost náboru by měla být rozhodující. Pracovní trh nyní řídí uchazeči, aktuální statistiky říkají, že je v České republice 231 tisíc nezaměstnaných na 310 tisíc volných pracovních míst. Před dvaceti lety byla situace diametrálně odlišná – 387 tisíc nezaměstnaných a jen 84 tisíc volných pracovních míst. Zaměstnavatelé si mohli vybírat, teď je ale míč na druhé straně hřiště a rychlejší a lepší vyhrává.

 

 

O Hays

Hays plc („Skupina”) je přední světová společnost v získávání specialistů a v letošním roce oslavuje padesátileté výročí působnosti ve svém oboru. Skupina je expertem v náboru kvalifikovaných, profesionálních a odborných lidí po celém světě, je leaderem na trhu ve Velké Británii a asijsko-pacifické oblasti a jedním z leaderů na trhu v kontinentální Evropě a Latinské Americe. Skupina působí v soukromém i veřejném sektoru, zabývá se vyhledáváním kandidátů na stálý i dočasný pracovní poměr i smluvními pozicemi. K 30. červnu 2018 má Skupina 10,978 zaměstnanců pracujících ve 257 kancelářích v 33 zemích a ve 20 specializacích. Finanční rok končící k 30. červnu 2018 vykazuje tyto výsledky:

 

  • Skupina vykázala čistou provizi 1.072 milionů britských liber a provozní zisk (položky podléhající výjimce) 243,4 milionů liber;
  • Skupina umístila kolem 77 tisíc uchazečů do trvalých pracovních míst a kolem 244 tisíc lidí do dočasných pozic;
  • 19 % z čistých provizí Skupiny bylo vygenerováno v Austrálii a Novém Zélandu, 26% v Německu, 24% ve Velké Británii a Irsku a 31% ve zbytku světa (RoW);
  • Segment dočasného umístění představoval 58 % z čistých provizí a segment trvalého umístění představoval 42 % z čistých provizí;
  • Hays působí v těchto zemích: Austrálie, Belgie, Brazílie, Česká republika, Čína, Dánsko, Francie, Hong Kong, Chile, Indie, Irsko, Itálie, Japonsko, Kanada, Kolumbie, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Singapur, Spojené Arabské Emiráty, Spojené Státy Americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.