J&N PUBLICITY \ Novinky \ Pacienti s implantovaným defibrilátorem se nemusí obávat vyšetření magnetickou rezonancí
23.8.2017

Pacienti s implantovaným defibrilátorem se nemusí obávat vyšetření magnetickou rezonancí

Lékaři Kardiocentra Fakultní nemocnice v Olomouci provedli první implantaci defibrilátoru automaticky detekujícího prostředí magnetické rezonance. „Toto zařízení u pacientů se srdečními obtížemi velmi významně zjednodušuje vyšetření magnetickou rezonancí a tím zvyšuje především celkovou bezpečnost péče o pacienta,“ vysvětluje prof. Miloš Táborský, přednosta 1. Interní kliniky - kardiologické FN Olomouc a předseda České kardiologické společnosti.

Implantované defibrilátory a kardiostimulátory napomáhají srdečnímu svalu pumpovat do těla krev a především pacienty chrání před život ohrožujícími výkyvy srdečního rytmu. U běžných defibrilátorů a kardiostimulátorů starších generací však může při vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) dojít k poškození právě působením magnetického pole.

To znamená riziko pro pacienty. „Osoby trpící selháním srdeční funkce, zejména pak starší osoby, se tak mohou dostat do velice složité situace,“ vysvětluje prof. Miloš Táborský, přednosta 1. Interní kliniky - kardiologické FN Olomouc a předseda České kardiologické společnosti. V případě pacientů s těmito zařízeními tak bývalo vyšetření magnetickou rezonancí absolutně zakázané.

Již dříve byla možnost pacientům implantovat zařízení, která jsou za přesně stanovených podmínek bezpečná i při vyšetření magnetickou rezonancí. Starší modely zařízení však bylo nutné před provedením samotného vyšetření ručně naprogramovat do zvláštního režimu a po něm opětovně přeprogramovat. Takový postup je však pro lékaře a techniky poměrně složitý a časové náročný.

 „Terapie pomocí trvale implantovaného zařízení a pečlivé monitorování stavu mají zásadní význam, zejména u pacientů trpících selháním srdeční činnosti. Je proto obrovským přínosem, když se moderní přístroje dokážou nezávisle přepnout do režimu vhodného pro vyšetření magnetickou rezonancí. Snažíme se, aby většina našich pacientů měla právě přístroje kompatibilní s vyšetřením magnetickou rezonancí,“ uzavírá MUDr. Marián Fedorco, Ph.D., arytmolog a vedoucí lékař odd. I 1. Interní kliniky- kardiologické FN Olomouc.

[1] Zařízení, které bylo nyní použito, je jediné svého druhu. Vyvinula jej společnost BIOTRONIK se sídlem v Berlíně, přední firma v oboru medicínských kardiovaskulárních a endovaskulárních technologií. Nové, vysoce moderní zařízení je možné naprogramovat až 14 dní před plánovaným vyšetřením MRI tak, aby automaticky detekovalo prostředí magnetické rezonance. Jakmile k tomu dojde, zařízení upraví svou činnost po dobu vyšetření a po jeho skončení opět automaticky obnoví svůj běžný provoz. Tím se výrazně zkracuje doba, po kterou zařízení pracuje v režimu vyšetření MRI, s příznivými dopady na bezpečnost a celkovou kvalitu léčebné terapie. Vyšetření magnetickou rezonancí patří dnes ke standardům zobrazovacích metod a stále více pacientů ho bude v průběhu života potřebovat z nejrůznějších indikací.