J&N PUBLICITY \ Novinky \ Společné setkání učitelů u krajanů a lektorů
10.8.2015

Společné setkání učitelů u krajanů a lektorů

Dům zahraniční spolupráce pořádal 6. srpna ve svých prostorách již 7. společné setkání učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury v zahraničí. Setkání se konají každoročně v létě s cílem podpořit výuku a šířit český jazyk za hranicemi České republiky prostřednictvím setkávání všech, kteří se podílejí na realizaci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. Kromě učitelů u krajanů a lektorů češtiny v zahraničí se setkání v minulosti zúčastnili odborníci z Komise pro krajanské záležitosti a Komise pro lektoráty a významní čeští bohemisté a spisovatelé (Milan Hrdlička, Václav Cvrček, Markéta Pilátová, Renáta Fučíková či Kateřina Tučková). Více než 80 hostů mělo letos možnost seznámit se s novými trendy ve výuce češtiny jako cizího jazyka a s novinkami Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí – v květnu letošního roku schválila vláda ČR nové usnesení na navazující období 2016 až 2020.

V rámci bohatého programu vystoupili čeští bohemisté: Martin Prošek přednášel na téma Co je nového v jazykové poradně, češtině a její kodifikaci a Lída Holá představila nové deklinační vzory v češtině. Držitelka ceny Magnesia Litera, spisovatelka a publicistka Petra Dvořáková účastníkům prezentovala svoji tvorbu pro děti i dospělé. Klára Moldová, učitelka vyslaná ke krajanům do amerického Chicaga, představila druhou část projektu Češi ve světě, příběhy, který je letos zaměřen na USA, a lektor Ondřej Geppert seznámil účastníky s novým lektorátem v Taipei na Tchaj-wanu.

Ředitelka Domu zahraniční spolupráce Iva Tatarková na setkání uvedla: „Jsem velice ráda, že se Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvu zahraničních věcí podařilo schválením usnesení vlády zajistit kontinuitu Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na navazující pětileté období.“

U příležitosti setkání učitelů u krajanů a lektorů vyšlo 7. číslo elektronického bohemistického časopisu Krajiny češtiny, jehož tématem je Česká literatura aneb Moje oblíbená knížka. 

Učitelé u krajanů a lektoři jsou do ciziny vysíláni v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na základě usnesení vlády č. 262/2010 o pokračování tohoto programu. Aktuálně je otevřeno ve 25 zemích čtyř kontinentů (Evropa, Asie, Afrika, Amerika) celkem 46 lektorátů a ke krajanským komunitám do zahraničí je vysláno celkem 13 učitelů do Evropy, Jižní i Severní Ameriky a Austrálie. Podrobné informace o Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí naleznete na http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/.