J&N PUBLICITY \ Novinky \ Český vzdělávací systém stále nereaguje na potřeby pracovního trhu
22.9.2016

Český vzdělávací systém stále nereaguje na potřeby pracovního trhu

I přes hrozící důsledky Brexitu ve Velké Británii, nejistotu ohledně voleb ve Spojených státech a zpomalení rozvíjejících se trhů se světová ekonomika trvale zotavuje a po celém světě se zvyšuje poptávka po kvalifikované pracovní síle. V důsledku toho však mají zaměstnavatelé stále větší problémy nalézt kvalifikované zaměstnance, uvádí páté vydání studie GlobalSkills Index, kterou vydává společnost Hays ve spolupráci s Oxford Economics.

V Evropě se nedostatek dovedností zhoršil o 14 %, čímž je na podniky kladena větší zátěž. Zvyšují se mzdové tlaky u kvalifikovaných odborníků: zaměstnavatelé jsou nuceni zvyšovat mzdy, neboť věří, že se jim díky tomu podaří nalézt a udržet vhodné zaměstnance. Investice do robotiky a automatizace může s nedostatkem talentů pomoci. V této oblasti však Česká republika zaostává a zatím stojí mimo zájem investorů v oblasti moderního průmyslu 4.0 či IoT (Internet ofThings). Poptávka po zaměstnancích stoupá i v ČR, více než 60 % však tvoří nekvalifikovaná pracovní místa.

V souvislosti s nedostatkem talentů vzrůstá tlak na mzdy, to platí i pro Českou republiku, kde však nárůst není veliký a drží se do výše 5 %. „Česká republika se dále potýká s nedostatkem talentů, specialistů a odborníků. Mzdy zde proto uměle rostou, ale nejsou stále konkurenční s většinou evropských ekonomik“, uvádí Ladislav Kučera, ředitel společnosti HAYS pro Českou republiku.

Dle studieje hlavním problémem v České republice neflexibilní vzdělávací systém, který nedokáže pokrýt požadavky současného pracovního trhu a není dlouhodobě schopen vyprodukovat dostatek absolventů oborů, po kterých je nejvyšší poptávka.

„Absolutně chybí motivace českého vzdělávacího systému reagovat na potřeby komerčního pracovního trhu, kde nám chybí zejména absolventi technologických oborů a informatiky, absolventi s dobrou jazykovou vybaveností a ne pouze pasivní znalostí angličtiny“, říká Ladislav Kučera, ředitel společnosti HAYS pro Českou republiku.

„Na základě trendů, které pozorujeme v uplynulých pěti letech, kdy Hays GlobalSkills Index vychází a na základě doporučení dalších expertů v oblasti světové ekonomiky doporučujeme využít migraci kvalifikovaných osob ke zmírnění stále rostoucího nedostatku požadovaných schopností“,  uvádí Ladislav Kučera ředitel společnosti HAYS pro Českou republiku.

Pohled na světové pracovní trhy:

  • Díky prohlubujícímu se nedostatku dovedností v Evropě vzniká tlak rovněž na zaměstnavatele v Asii, Číně a Indii, neboť tyto státy mají pomalejší ekonomický růst. Na druhé straně světa, ve Spojených státech, panuje velký nesoulad v oblasti talentů a situace je zde obzvláště vážná; ve Střední a Jižní Americe jsme svědky rostoucí nezaměstnanosti a počtu volných pracovních míst, přičemž se očekává, že míra nezaměstnanosti v Brazílii dosáhne do konce roku 12 procent.

 

  • Některé vlády dosahují pozitivního vlivu tím, že zavádějí programy na podporu pracovního trhu.  Japonská vláda například zavedla nové zásady „womenomics“, jejichž cílem je posílit počet zaměstnankyň a kvalifikovaných přistěhovalců ze zámoří; strukturální reformy v Belgii pak pomáhají celkově zlepšovat trh práce.

 

AlistairCox, výkonný ředitel společnosti Hays plc komentuje výsledky studie následovně:

„Vidíme, že světová ekonomika pomalu oživuje, celosvětový trh práce ale čelí značnému tlaku v důsledku toho, že nedostatek žádaných dovedností propastně narůstá. Podniky se střetávají s problémy při nalézání vhodných talentů a také při jejich udržení. Neexistují žádné známky toho, že by se tyto problémy zmírňovaly.“

„Jak dokládá zpráva za tento rok, velkou úlohu by měly hrát také vlády, a to v zajišťování toho, aby trhy práce využívaly svůj plný potenciál. U celé řady trhů je vidět, že dochází k pozitivní změně, což dokládá, že identifikováním těchto problémů a podniknutím rozhodných kroků lze tento nedostatek dovedností překonat.“

„Nebudou-li mít podniky přístup k talentům, které potřebují, nebudou moci plně využít svůj potenciál. Nemůžeme připustit, aby k tomu došlo, pokud chceme zajistit, aby se výhledy světové ekonomiky vyvíjely v souladu se současným trendem.“

 

Poznámky k metodice

Globální index dovedností společnosti Hays (HaysGlobalSkills Index) přiřazuje každé zemi bodovou hodnotu mezi 0 a 10, která měří tlak na pracovním trhu. Celkovábodová hodnota se vypočítá analýzou sedmi ukazatelů o stejné váze, z nichž každýpostihuje různé dynamické faktory trhu práce, například úroveň vzdělání, flexibilitutrhu práce a tlak na výši mezd.

Celkovábodová hodnota nad 5,0 ukazuje, že situace na trhu práce je „vyhrocenější“, než je obvyklé. Bodová hodnota pod 5,0 ukazuje, že situace na trhu je „uvolněnější“, než je obvyklé.Hodnoty jednotlivých sedmi ukazatelů se v rámci celkovéhodnotymohou výrazně lišit, což zvýrazňuje odlišnou dynamiku aodlišný tlak na trzích práce jednotlivých zemí.